Sözlesmeler ve Politikalar

www.sh.com.tr web sayfamızı ziyaret ettiğiniz ve hizmetlerimizi kullanmaya başladığınız andan itibaren aşağıda detayları yer alan şartları kabul etmiş olursunuz. Bu nedenle söz konusu kuralları okumanızı önemle hatırlatırız.

 

 

Wi-Fi Kullanım Koşulları

 

1.  Amaç ve Kapsam

            İşbu Kullanım Koşulları, misafirlerin/ziyaretçilerin ("Kullanıcılar") PremierDC Veri Merkezi A.Ş. ("Şirket") ofisinde düzenlenen bir toplantı/etkinliğe katılımlarında veya ziyaretlerinde Wi-Fi hizmetini kullanmaları sırasında uymaları gereken koşulları içermektedir.  Wi-Fi hizmetine bağlanmanız, erişmeniz ve bu hizmeti kullanmanız, bildirilen sürümdeki haliyle işbu Kullanım Koşulları'nı okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Şirket, herhangi bir zamanda ve önceden haber vermeksizin bu Kullanım Koşulları'nı değiştirebilir; böyle bir durumda, değişiklik yapılan nihai sürüm Wi-Fi erişim noktasında sunulacaktır. Güncel Kullanım Koşulları'nı kabul etmek istemeyen bir misafir Wi-Fi hizmetine erişmemeli ve/veya bu hizmet aracılığıyla sunulan diğer hizmetleri kullanmamalıdır.

         2.   Kayıt ve Wi-Fi Ağına Erişim

               1. Wi-Fi hizmetinden faydalanmak isteyen misafirlerin/ziyaretçilerin bir kayıt formu doldurmaları gerekmektedir. Kullanıcılar'ın yanlış, gerçek dışı veya eksik bilgiler vermeleri ya da Şirket'in bu tür bilgilerin yanlış, gerçek dışı, eksik veya yasalara ya da genel kabul görmüş uygulamalara ve ahlak değerlerine aykırı olduğuna inanması durumunda, Şirket kayıt işlemini iptal edebilir ve söz konusu kullanıcının şimdi ya da gelecekte Wi-Fi'ye erişmesini ve kullanmasını engelleyebilir.

               2. Wi-Fi ağına bağlanmak isteyen Kullanıcılar'ın:

    . kendi ekipmanlarını kullanmaları (bilgisayar, tablet, telefon vs.),

    . misafir kayıt formunu doldurarak yetkili erişim hesabı talep etmiş olmaları,

    . işbu Kullanım Koşulları'nı okumuş ve kabul etmiş olmaları,

    . Şirket'in yetkili çalışanları tarafından Wi-Fi erişim izni verilmiş olmaları,

    . Wi-Fi ağı kullanıcı adı ve parolasını da içeren kullanıcı kaydı onayını almış olmaları gerekmektedir.

              3. Wi-Fi hizmetine erişilmesi, Şirket'in bilgi sistemlerine de erişme ve/veya bunları kullanma izninin verildiği anlamına gelmez; bu nedenle Kullanıcılar'ın, Wi-Fi hizmetine erişmenin dâhili ağlara ve Şirket'in bu tür ağları üzerinden sunulan kaynaklara da erişme izni verildiği anlamına gelmediğini bildikleri kabul edilmektedir.

             4. Şirket, Wi-Fi hizmetinin güncel yapılandırmasını ve/veya erişim araçlarını dilediği anda ve önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcılar, Şirket'in Wi-Fi hizmetine erişimi zaman zaman kesebileceğini, durdurabileceğini ve/veya iptal edebileceğini kabul etmektedirler.     3. Kayıt Formunda Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

         Şirket, Wi-Fi hizmetine erişim izni alabilmeleri ve hizmeti kullanabilmeleri için misafirlerinden bir kayıt formu doldurmalarını isteyecek ve Kullanıcılar'ın Wi-Fi bağlantısı ve kullanımı sırasındaki eylem ve davranışları hakkında bazı kişisel bilgileri ve ayrıca erişim kayıtlarını toplayabilecek ve kaydedebilecektir. Wi-Fi hizmetine erişim amacıyla doldurulan kayıt formu kapsamında istenen kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında, Şirket tarafından işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde talep edilmekte ve yine işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde; kaydedilmekte, depolanmakta, muhafaza edilmekte, yeniden düzenlenmekte, hukuken bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılabilmekte ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilmektedir. Özellikle, Şirket, Kullanıcılar'ın kişisel bilgilerini aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işleyebilecek ve kendi arşivlerinde dosyalayabilecektir:

 

(i)        Wi-Fi kullanıcı profilini yönetmek: Şirket, kullanıcıyı izinli Kullanıcı olarak tanıyabilmek ve Wi-Fi işlevlerine erişimine izni vermek amacıyla misafirin bilgilerini toplayıp işleyebilir.

(ii)      İnternet tarayıcısı kontrol içeriği: Şirket, Kullanıcılar'ın veya üçüncü tarafların işbu Kullanım Koşulları'nda izin verilmiş kullanımlara aykırı kullanımlarını veya faaliyetlerini önlemek, engellemek ve gerektiğinde durdurmak maksadıyla, standart kullanım parametrelerini temel alarak kullanıcının Wi-Fi kullanarak yaptığı internet gezintisini inceleyebilir ve bununla ilgili bilgiler toplayabilir.

(iii)    Kanun kapsamında veri toplama: Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcı olduğu durumlarla ilgili olarak söz konusu mevzuat kapsamında kişisel verileri toplayabilir. Aynı zamanda Şirket, yürürlükteki yasaların ihlal edildiğini fark eder veya kamu düzenini bozmaya ya da suç işlemeye yönelik veya ahlaki değerlere aykırı birtakım faaliyetlerden şüphe ederse, ilgili yargı makamlarıyla derhal iletişime geçebilir ve söz konusu makamların bu tür davranışları soruşturmak için isteyebilecekleri bilgileri ve kişisel bilgileri kendilerine ifşa edebilir.

 

4. Kanuni Haklar

    Kullanıcılar, KVKK’nın 11. maddesi gereği Şirket'e yazılı başvuruda bulunarak kişisel verilerinin;

 

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.