.tr uzantılı alan adında transfer kilidi bulunmakta mıdır?

.tr uzantılı alan adında transfer kilidi bulunmamaktadır.